Có 1 kết quả:

huí gù zhǎn

1/1

huí gù zhǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

retrospective (exhibition)