Có 1 kết quả:

huí mǎ qiāng

1/1

huí mǎ qiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sudden thrust (that catches the opponent off guard)