Có 1 kết quả:

xìn nǎo mén

1/1

xìn nǎo mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fontanel (gap between the bones of an infant's skull)