Có 1 kết quả:

yīn shì lì dǎo ㄧㄣ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄉㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to take advantage of the new situation (idiom)
(2) to make the best of new opportunities