Có 1 kết quả:

Yīn tuó luó

1/1

Yīn tuó luó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Indra (a Hindu deity)