Có 1 kết quả:

tuán huā

1/1

tuán huā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rounded embroidery design