Có 1 kết quả:

cōng mén ㄘㄨㄥ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) window
(2) chimney