Có 1 kết quả:

yuán dīng

1/1

yuán dīng

giản thể

Từ điển phổ thông

người làm vườn

Từ điển Trung-Anh

gardener