Có 1 kết quả:

Wéi chǎng Mǎn zú Měng gǔ zú Zì zhì xiàn ㄨㄟˊ ㄔㄤˇ ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Weichang Manchu and Mongol autonomous county in Chengde 承德[Cheng2 de2], Hebei