Có 1 kết quả:

gù jiàn

1/1

gù jiàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

firmware