Có 1 kết quả:

Gù shǐ xiàn

1/1

Gù shǐ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gushi county in Xinyang 信陽|信阳, Henan