Có 1 kết quả:

gù xíng wù

1/1

gù xíng wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

solid particles in liquid