Có 1 kết quả:

gù xíng wù ㄍㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

solid particles in liquid