Có 1 kết quả:

gù tài

1/1

gù tài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

solid state (physics)