Có 1 kết quả:

gù chún ㄍㄨˋ ㄔㄨㄣˊ

1/1

gù chún ㄍㄨˋ ㄔㄨㄣˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sterol (chemistry)