Có 1 kết quả:

Gù yáng xiàn

1/1

Gù yáng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Guyang county in Baotou 包頭|包头[Bao1 tou2], Inner Mongolia