Có 1 kết quả:

gù tǐ róng tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

solid solution