Có 1 kết quả:

gù tǐ wù zhì ㄍㄨˋ ㄊㄧˇ ㄨˋ ㄓˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

solid substance