Có 1 kết quả:

Guó wù yuàn

1/1

Guó wù yuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) State Council (PRC)
(2) State Department (USA)