Có 1 kết quả:

guó jiā xīng wáng , pǐ fū yǒu zé ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄥ ㄨㄤˊ ㄆㄧˇ ㄈㄨ ㄧㄡˇ ㄗㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

The rise and fall of the nation concerns everyone (idiom). Everyone bears responsibility for the prosperity of society.