Có 1 kết quả:

guó cài

1/1

guó cài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

national food specialty