Có 1 kết quả:

guó mào

1/1

guó mào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

abbr. for 國際貿易|国际贸易[guo2 ji4 mao4 yi4]