Có 1 kết quả:

Guó jì Shāng yè Jī qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) International Business Machines
(2) IBM