Có 1 kết quả:

Guó jì Mǐ lán Duì ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄧˇ ㄌㄢˊ ㄉㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) FC Internazionale Milano (football club)
(2) abbr. for 國際米蘭足球俱樂部|国际米兰足球俱乐部[Guo2 ji4 Mi3 lan2 Zu2 qiu2 Ju4 le4 bu4]