Có 1 kết quả:

tú lì

1/1

tú lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) legend (of a map, etc)
(2) diagram
(3) illustration
(4) graphical symbol