Có 1 kết quả:

tú xíng yòng hù jiè miàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

graphical user interface (GUI)