Có 1 kết quả:

tú biāo

1/1

tú biāo

giản thể

Từ điển phổ thông

biểu tượng (tiin học)

Từ điển Trung-Anh

icon (computing)