Có 1 kết quả:

Tú wǎ lú ㄊㄨˊ ㄨㄚˇ ㄌㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tuvalu