Có 1 kết quả:

tú téng

1/1

tú téng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

totem (loanword)