Có 1 kết quả:

tú xiàng

1/1

tú xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 圖像|图像[tu2 xiang4]