Có 1 kết quả:

tú dīng

1/1

tú dīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

thumbtack