Có 1 kết quả:

Tú léi tè shì zōng hé zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tourette syndrome