Có 1 kết quả:

pǔ wú

1/1

pǔ wú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) ortolan bunting (Emberiza hortulana)