Có 2 kết quả:

Guóguó

1/2

Guó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

surname Guo

Từ ghép 189

Ā lā bó Guó jiā Lián méng 阿拉伯國家聯盟Ā líng dùn Guó jiā Gōng mù 阿靈頓國家公墓Àò dà lì yà Guó lì Dà xué 澳大利亞國立大學Àò mén Guó jì Jī chǎng 澳門國際機場Bàn dǎo Guó jì Xué xiào 半島國際學校Běi jīng Guó jiā Tǐ yù chǎng 北京國家體育場Běi jīng Guó jiā Yóu yǒng Zhōng xīn 北京國家游泳中心Bīn wēi Yě shēng Dòng Zhí wù zhǒng Guó jì Mào yì Gōng yuē 瀕危野生動植物種國際貿易公約Bù lǔ kè hǎi wén Guó jiā Shí yàn shì 布魯克海文國家實驗室Cài Guó qiáng 蔡國強Dà gōng Guó jì 大公國際Dà Guó jiā Dǎng 大國家黨Dà shè Guó jì 大赦國際Dì sān Guó jì 第三國際Dōng nán yà Guó jiā Lián méng 東南亞國家聯盟Dōng nán yà Guó Xié 東南亞國協Gòng chǎn Guó jì 共產國際Guó ān bù 國安部Guó ān jú 國安局Guó bǎo 國保Guó Dà 國大Guó dà dǎng 國大黨Guó fáng bù 國防部Guó fáng Kē xué Jì shù Gōng yè Wěi yuán huì 國防科學技術工業委員會Guó fáng Yǔ yán Xué yuàn 國防語言學院Guó fù lùn 國富論Guó Gòng 國共Guó Gòng liǎng dǎng 國共兩黨Guó Gòng Nèi zhàn 國共內戰Guó Guān 國關Guó Háng 國航Guó huì shān 國會山Guó jì Àò lín pǐ kè Wěi yuán huì 國際奧林匹克委員會Guó jì Àò wěi huì 國際奧委會Guó jì Bǐ huì 國際筆會Guó jì Biāo zhǔn huà Zǔ zhī 國際標準化組織Guó jì Dà shè 國際大赦Guó jì Diàn bào Diàn huà Zī xún Wěi yuán huì 國際電報電話咨詢委員會Guó jì Ér tóng jié 國際兒童節Guó jì Fǎ tíng 國際法庭Guó jì Fǎ yuàn 國際法院Guó jì Fù nǚ jié 國際婦女節Guó jì gē 國際歌Guó jì Guān xì Xué yuàn 國際關係學院Guó jì Hǎi shì Zǔ zhī 國際海事組織Guó jì Háng kōng Lián hé huì 國際航空聯合會Guó jì Háng kōng Yùn shū Xié huì 國際航空運輸協會Guó jì Huò bì Jī jīn 國際貨幣基金Guó jì Huò bì Jī jīn Zǔ zhī 國際貨幣基金組織Guó jì Jīn róng Gōng sī 國際金融公司Guó jì Láo dòng Jié 國際勞動節Guó jì Láo gōng Zǔ zhī 國際勞工組織Guó jì Lián méng 國際聯盟Guó jì Mǐ lán 國際米蘭Guó jì Mǐ lán Duì 國際米蘭隊Guó jì Mǐ lán Zú qiú Jù lè bù 國際米蘭足球俱樂部Guó jì Mín háng Zǔ zhī 國際民航組織Guó jì Qīng suàn Yín háng 國際清算銀行Guó jì Shāng huì 國際商會Guó jì Shāng yè Jī qì 國際商業機器Guó jì Shù xué Lián méng 國際數學聯盟Guó jì Tè shè 國際特赦Guó jì Tè shè Zǔ zhī 國際特赦組織Guó jì Tǐ cāo Lián hé huì 國際體操聯合會Guó jì Tián jìng Lián hé huì 國際田徑聯合會Guó jì Tián Lián 國際田聯Guó jì Wén chuán Diàn xùn shè 國際文傳電訊社Guó jì wén chuán tōng xùn shè 國際文傳通訊社Guó jì Xiān qū Lùn tán Bào 國際先驅論壇報Guó jì Xíng jǐng Zǔ zhī 國際刑警組織Guó jì Xíng shì Jǐng chá Zǔ zhī 國際刑事警察組織Guó jì Yī liáo Zhōng xīn 國際醫療中心Guó jì Yǔ máo qiú Lián hé huì 國際羽毛球聯合會Guó jì Yuán zǐ néng Jī gòu 國際原子能機構Guó jì Zhōng liú Yán jiū Jī gòu 國際腫瘤研究機構Guó jì Zú lián 國際足聯Guó jì Zú qiú Lián hé huì 國際足球聯合會Guó jiā ān quán bù 國家安全部Guó jiā Ān quán jú 國家安全局Guó jiā Biāo zhǔn huà Guǎn lǐ Wěi yuán huì 國家標準化管理委員會Guó jiā dì zhèn jú 國家地震局Guó jiā Diàn lì Jiān guǎn Wěi yuán huì 國家電力監管委員會Guó jiā Diàn wǎng Gōng sī 國家電網公司Guó jiā Fā zhǎn Gǎi gé Wěi 國家發展改革委Guó jiā Fā zhǎn hé Gǎi gé Wěi yuán huì 國家發展和改革委員會Guó jiā Fā zhǎn Jì huà Wěi yuán huì 國家發展計劃委員會Guó jiā Hǎi yáng jú 國家海洋局Guó jiā Hàn bàn 國家漢辦Guó jiā Háng tiān jú 國家航天局Guó jiā Hù lián wǎng Xìn xī Bàn gōng shì 國家互聯網信息辦公室Guó jiā Huán bǎo Zǒng jú 國家環保總局Guó jiā Huǒ shān Gōng yuán 國家火山公園Guó jiā Jì huà Wěi yuán huì 國家計劃委員會Guó jiā Jì Wěi 國家計委Guó jiā Jīng jì Mào yì Wěi yuán huì 國家經濟貿易委員會Guó jiā Jūn pǐn Mào yì Guǎn lǐ Wěi yuán huì 國家軍品貿易管理委員會Guó jiā Jūn pǐn Mào yì jú 國家軍品貿易局Guó jiā Kāi fā Yín háng 國家開發銀行Guó jiā Liú xué Jī jīn Guǎn lǐ Wěi yuán huì 國家留學基金管理委員會Guó jiā Shí pǐn Yào pǐn Jiān dū Guǎn lǐ jú 國家食品藥品監督管理局Guó jiā Tǒng jì jú 國家統計局Guó jiā Wài huì Guǎn lǐ jú 國家外匯管理局Guó jiā Wén wù Jiàn dìng Wěi yuán huì 國家文物鑒定委員會Guó jiā Wén wù jú 國家文物局Guó jiā wén wù wěi yuán huì 國家文物委員會Guó jiā Xīn wén Chū bǎn Guǎng diàn Zǒng jú 國家廣播電影電視總局Guó jiā yī jí bǎo hù 國家一級保護Guó jiā Zhì liàng Jiān dū Jiǎn yàn Jiǎn yì Zǒng jú 國家質量監督檢驗檢疫總局Guó jiā Zhòng diǎn Shí yàn shì 國家重點實驗室Guó jiā Zhòng diǎn Xué kē 國家重點學科Guó lì Shǒu ěr Dà xué 國立首爾大學Guó lì Tái běi Kē jì Dà xué 國立臺北科技大學Guó lì Tái wān Jì shù Dà xué 國立臺灣技術大學Guó lì Xī nán Lián hé Dà xué 國立西南聯合大學Guó Lián 國聯Guó měi 國美Guó měi Diàn qì 國美電器Guó mín dǎng 國民黨Guó mín Gé mìng jūn 國民革命軍Guó mín Jǐng wèi duì 國民警衛隊Guó mín Nián jīn Bǎo xiǎn 國民年金保險Guó mín zhèng fǔ 國民政府Guó nèi Ān quán Bǎo wèi jú 國內安全保衛局Guó qìng 國慶Guó qìng jié 國慶節Guó tái bàn 國臺辦Guó tài 國泰Guó tài Háng kōng 國泰航空Guó tǔ Ān quán bù 國土安全部Guó tǔ Ān quán jú 國土安全局Guó tǔ Zī yuán bù 國土資源部Guó wù yuàn 國務院Guó wù yuàn Fǎ zhì jú 國務院法制局Guó wù yuàn Gǎng Àò Shì wù Bàn gōng shì 國務院港澳事務辦公室Guó wù yuàn Guó yǒu Zī chǎn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 國務院國有資產監督管理委員會Guó wù yuàn Tái wān Shì wù Bàn gōng shì 國務院台灣事務辦公室Guó wù yuàn Xīn wén Bàn gōng shì 國務院新聞辦公室Guó Xīn Bàn 國新辦Guó xìng 國姓Guó xìng xiāng 國姓鄉Guó yǒu Zī chǎn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 國有資產監督管理委員會Guó yǔ 國語Guó yǔ Luó mǎ zì 國語羅馬字Guó yǔ zhù yīn fú hào dì yī shì 國語注音符號第一式Guó zhēn jú 國偵局Guó Zī Wěi 國資委Guó zǐ jiàn 國子監Hé zhòng Guó jì shè 合眾國際社Huá Guó fēng 華國鋒Jiā lè bǐ Guó jiā Lián méng 加勒比國家聯盟Jiā shān Guó jiā Sēn lín Gōng yuán 夾山國家森林公園Jīn zhuān Sì Guó 金磚四國Kěn dīng Guó jiā Gōng yuán 墾丁國家公園Lǐ Guó háo 李國豪Lún dūn Guó jì Jīn róng Qī huò Jiāo yì suǒ 倫敦國際金融期貨交易所Měi guó Guó huì 美國國會Měi guó Guó jì Jí tuán 美國國際集團Měi guó Guó jiā Biāo zhǔn Xué huì 美國國家標準學會Měi guó Guó jiā Háng kōng Háng tiān jú 美國國家航空航天局Měi guó Guó jiā Háng tiān Háng kōng jú 美國國家航天航空局Měi guó Guó jiā Zhēn chá jú 美國國家偵察局Měi guó Guó wù yuàn 美國國務院Měi zhōu Guó jiā Zǔ zhī 美洲國家組織Qī shí qī Guó Jí tuán 七十七國集團Shěn Guó fàng 沈國放Shǒu dū Guó jì Jī chǎng 首都國際機場Shǒu ěr Guó lì Dà xué 首爾國立大學Suǒ Guó 索國Wáng Guó wéi 王國維Xià wēi yí Huǒ shān Guó jiā Gōng yuán 夏威夷火山國家公園Xīn jiā pō Guó lì Dà xué 新加坡國立大學Yāng shì Guó jì 央視國際Yìn dù Guó dà dǎng 印度國大黨Zēng Guó fān 曾國藩Zhāng Guó róng 張國榮Zhāng Guó tāo 張國燾Zhào Guó 趙國Zhōng guó Guó fáng Kē jì Xìn xī Zhōng xīn 中國國防科技信息中心Zhōng guó Guó jì Guǎng bō Diàn tái 中國國際廣播電台Zhōng guó Guó jì Háng kōng Gōng sī 中國國際航空公司Zhōng guó Guó jì Mào yì Cù jìn Wěi yuán huì 中國國際貿易促進委員會Zhōng guó Guó jì Xìn tuō Tóu zī gōng sī 中國國際信托投資公司Zhōng guó Guó jiā Bó wù guǎn 中國國家博物館Zhōng guó Guó jiā dì zhèn jú 中國國家地震局Zhōng guó Guó jiā Háng tiān jú 中國國家航天局Zhōng guó Guó jiā Huán bǎo jú 中國國家環保局Zhōng guó Guó jiā Huán jìng Bǎo hù Zǒng jú 中國國家環境保護總局Zhōng guó Guó jiā Yuán zǐ néng Jī gòu 中國國家原子能機構Zhōng guó Guó mín dǎng Gé mìng Wěi yuán huì 中國國民黨革命委員會

guó

phồn thể

Từ điển phổ thông

đất nước, quốc gia

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đất phong cho chư hầu hoặc quân vương ngày xưa (thực ấp). ◎Như: “Lỗ quốc” 魯國, “Tề quốc” 齊國.
2. (Danh) Nước, có đất, có dân, có chủ quyền. ◎Như: “Trung quốc” 中國, “Mĩ quốc” 美國.
3. (Danh) Miền, địa phương. ◎Như: “thủy hương trạch quốc” 水鄉澤國 vùng sông nước. ◇Vương Duy 王維: “Hồng đậu sanh nam quốc, Xuân lai phát kỉ chi” 紅豆生南國, 春來發幾枝 (Tương tư 相思) Đậu đỏ sinh ra ở xứ miền nam, Xuân đến mọc mấy cành.
4. (Danh) Họ “Quốc”.
5. (Tính) Đại biểu cho quốc gia. ◎Như: “quốc kì” 國旗, “quốc ca” 國歌.
6. (Tính) Thuộc về quốc gia. ◎Như: “quốc nhân” 國人 người trong nước, “quốc thổ” 國土 đất đai quốc gia, lãnh thổ quốc gia.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nước, quốc: 祖國 Tổ quốc; 外國 Nước ngoài; 保家衛國 Giữ nhà giữ nước; 國旗 Quốc kì; 國籍 Quốc tịch;
② (Của) Trung Quốc, trong nước: 國畫 Tranh Trung Quốc; 國產 Sản phẩm trong nước (do Trung Quốc sản xuất);
③ [Guó] (Họ) Quốc.

Từ điển Trung-Anh

(1) country
(2) nation
(3) state
(4) national
(5) CL:個|个[ge4]

Từ ghép 792

Ā lā bó Lián hé Dà gōng guó 阿拉伯聯合大公國Ā lā bó Lián hé Qiú zhǎng guó 阿拉伯聯合酋長國Ā Lián Qiú zhǎng guó 阿聯酋長國Àì ěr lán Gòng hé guó 愛爾蘭共和國ài guó 愛國ài guó rú jiā 愛國如家Àì guó Wèi shēng Yùn dòng Wěi yuán huì 愛國衛生運動委員會Àì guó zhě 愛國者ài guó zhǔ yì 愛國主義Ān dào ěr Gòng hé guó 安道爾共和國Ān guó 安國Ān guó shì 安國市Ān xī guó 安息國àn lì xiàn zhì guó 按立憲治國Àò guó 奧國Àò sī màn Dì guó 奧斯曼帝國Àò Xiōng Dì guó 奧匈帝國bā dà gōng yè guó zǔ zhī 八大工業國組織Bā guó Jí tuán 八國集團Bā guó Lián jūn 八國聯軍bāng guó 邦國Bàng guó 棒國Bàng zi guó 棒子國bǎo hù guó 保護國bǎo jiā wèi guó 保家衛國bǎo wèi zǔ guó 保衛祖國bào guó 報國běi guó 北國Běi jīng Dì èr Wài guó yǔ Xué yuàn 北京第二外國語學院Běi jīng Wài guó yǔ Dà xué 北京外國語大學běn guó 本國běn guó rén 本國人bì guān suǒ guó 閉關鎖國bì rán wáng guó 必然王國bǐng guó 柄國bìng guó yāng mín 病國殃民bìng mín gǔ guó 病民蠱國bìng mín hài guó 病民害國Bō sī ní yà hé Hēi sài gē wéi nà Gòng hé guó 波斯尼亞和黑塞哥維那共和國chǎn yóu guó 產油國cháng rèn lǐ shì guó 常任理事國chāo jí dà guó 超級大國chāo jí qiáng guó 超級強國Cháo xiǎn Mín zhǔ zhǔ yì Rén mín Gòng hé guó 朝鮮民主主義人民共和國chéng yuán guó 成員國Chí guó tiān 持國天chū guó 出國Chǔ guó 楚國chuán tǒng zhōng guó yī yào 傳統中國醫藥Chūn qiū Zhàn guó 春秋戰國Chūn qiū Zhàn guó Shí dài 春秋戰國時代dà gōng guó 大公國dà guó 大國Dà hán Dì guó 大韓帝國Dà hán Mín guó 大韓民國Dà lián Wài guó yǔ Dà xué 大連外國語大學Dà Qīng Dì guó 大清帝國Dà xī guó 大西國Dà xī yáng guó 大西洋國Dà yīng Dì guó 大英帝國Dà yīng Lián hé Wáng guó 大英聯合王國Dài Bǐng guó 戴秉國dāng shì guó 當事國dǎo guó 島國dǎo guó dòng zuò piàn 島國動作片dé guó 德國Dé guó Biāo zhǔn huà Xué huì 德國標準化學會Dé guó Hàn shā Háng kōng Gōng sī 德國漢莎航空公司Dé guó má zhěn 德國麻疹Dé guó mǎ kè 德國馬克Dé guó rén 德國人Dé guó suān cài 德國酸菜Dé guó Tǒng yī Shè huì dǎng 德國統一社會黨Dé guó Xué shù Jiāo liú Zǒng shǔ 德國學術交流總署Dé guó zhàn chē 德國戰車Dé guó zhī Shēng 德國之聲Dé yì zhì Lián bāng Gòng hé guó 德意志聯邦共和國Dé yì zhì Mín zhǔ Gòng hé guó 德意志民主共和國dí guó 敵國dì guó 帝國Dì guó Dà shà 帝國大廈Dì guó Lǐ gōng Xué yuàn 帝國理工學院dì guó zhǔ yì 帝國主義Dì sān Dì guó 第三帝國dì yī guó jì 第一國際dì yuē guó 締約國diān fù guó jiā zuì 顛覆國家罪Dōng jīng Dì guó Dà xué 東京帝國大學dōng Luó mǎ Dì guó 東羅馬帝國Dōng nán yà guó 東南亞國dōng nán yà guó jiā lián méng 東南亞國家聯盟Dōng Zhōng guó Hǎi 東中國海Dú lì guó jiā lián hé tǐ 獨立國家聯合體dù guó hài mín 蠹國害民duō chóng guó jí 多重國籍duō guó 多國duō guó gōng sī 多國公司Duō mǐ ní jiā Gòng hé guó 多米尼加共和國duō mín zú guó jiā 多民族國家Duō míng ní jiā Gòng hé guó 多明尼加共和國É guó 俄國É guó rén 俄國人É luó sī Dì guó 俄羅斯帝國fā dá guó 發達國fā dá guó jiā 發達國家fā zhǎn zhōng guó jiā 發展中國家fǎ guó 法國Fǎ guó cháng gùn 法國長棍Fǎ guó Dà gé mìng 法國大革命Fǎ guó Gé mìng 法國革命Fǎ guó Háng kōng 法國航空Fǎ guó Háng kōng Gōng sī 法國航空公司Fǎ guó hào 法國號Fǎ guó rén 法國人fǎ guó wú tóng 法國梧桐fān guó 藩國fǎn guó 返國Fēi guó dà 非國大fēi hé guó jiā 非核國家fēi hé wǔ qì guó jiā 非核武器國家Fēi zhōu rén guó mín dà huì 非洲人國民大會fēng guó 封國fù guó 富國fù guó ān mín 富國安民fù guó qiáng bīng 富國強兵fù guó wù qīng 副國務卿fù kě dí guó 富可敵國Gāng guǒ Mín zhǔ Gòng hé guó 剛果民主共和國gè guó 各國gēng zǐ guó biàn 庚子國變gōng guó 公國gōng mín quán lì hé zhèng zhì quán lì guó jì gōng yuē 公民權利和政治權利國際公約gōng yè guó 工業國gōng yè huà guó jiā 工業化國家Gōng yè Qī guó Jí tuán 工業七國集團gòng guó 貢國gòng hé guó 共和國gǔ guó 古國gù guó 故國guān shuì guó jìng 關稅國境guī guó 歸國guì guó 貴國guó ào huì 國奧會guó bǎo 國寶guó biāo 國標guó biāo mǎ 國標碼guó biāo wǔ 國標舞guó bīn 國賓guó bīn guǎn 國賓館guó bǐng 國柄guó cài 國菜guó cè 國策guó chǎn 國產guó chǎn huà 國產化guó cháo 國朝guó chǐ 國恥guó cuì 國粹guó dào 國道guó dìng jià rì 國定假日guó dū 國都guó dù 國度guó dù 國蠹guó duì 國隊guó fǎ 國法guó fáng 國防guó fáng bù zhǎng 國防部長guó fáng gōng yè 國防工業guó fáng lì yì 國防利益guó fáng xiàn dài huà 國防現代化guó fáng yù suàn 國防預算guó fù 國父guó fù bīng qiáng 國富兵強guó gē 國歌guó gòng hé zuò 國共合作guó hào 國號guó huā 國花guó huà 國畫guó huái 國槐guó huái shù 國槐樹guó huī 國徽guó huì 國會guó huì dà shà 國會大廈guó huì yì yuán 國會議員guó huì yì zhǎng 國會議長guó jí 國籍guó jì 國技guó jì 國際guó jì dān wèi 國際單位guó jì dān wèi zhì 國際單位制guó jì diàn huà 國際電話guó jì diàn xìn lián méng 國際電信聯盟guó jì fǎ 國際法guó jì gōng rèn 國際公認guó jì gòng chǎn zhǔ yì yùn dòng 國際共產主義運動guó jì guān xì 國際關係guó jì hé píng jī jīn huì 國際和平基金會guó jì hù lián wǎng luò 國際互聯網絡guó jì huà 國際化guó jì huò yùn dài lǐ 國際貨運代理guó jì jī chǎng 國際機場guó jì jí 國際級guó jì mào yì 國際貿易guó jì méi tǐ 國際媒體guó jì mín jiān zǔ zhī 國際民間組織guó jì qí lián 國際棋聯guó jì rén quán biāo zhǔn 國際人權標準guó jì rì qī biàn gēng xiàn 國際日期變更線guó jì shè huì 國際社會guó jì shōu zhī 國際收支guó jì sī fǎ 國際私法guó jì tài kōng zhàn 國際太空站guó jì tiào qí 國際跳棋guó jì wài jiāo 國際外交guó jì wǎng luò 國際網絡guó jì xiàng qí 國際象棋guó jì xié huì 國際協會guó jì xìng 國際性guó jì yīn biāo 國際音標guó jì zhàn zhēng zuì fǎ tíng 國際戰爭罪法庭guó jì zhǔ yì 國際主義guó jiā 國家guó jiā ān quán 國家安全guó jiā biāo zhǔn mǎ 國家標準碼guó jiā biāo zhǔn Zhōng wén jiāo huàn mǎ 國家標準中文交換碼guó jiā dài mǎ 國家代碼guó jiā duì 國家隊guó jiā gōng yuán 國家公園guó jiā háng kōng gōng sī 國家航空公司guó jiā jí 國家級guó jiā lǚ yóu dù jià qū 國家旅遊度假區guó jiā shè huì zhǔ yì 國家社會主義guó jiā tǐ wěi 國家體委guó jiā tú shū guǎn 國家圖書館guó jiā xīng wáng , pǐ fū yǒu zé 國家興亡,匹夫有責guó jiā yuán shǒu 國家元首guó jiā zhèng cè 國家政策guó jiā zhǔ yì 國家主義guó jiào 國教guó jiè 國界guó jiè xiàn 國界線guó jìng 國境guó jūn 國君guó kù 國庫guó kù quàn 國庫券guó lì 國力guó lì 國立guó lì xiǎn zhōng yuàn 國立顯忠院guó mà 國罵guó mào 國貿guó mín 國民guó mín dǎng jūn duì 國民黨軍隊guó mín shēng chǎn zǒng zhí 國民生產總值guó mín shōu rù 國民收入guó mín xiǎo xué 國民小學guó mín yì huì 國民議會guó mín zhōng xué 國民中學guó míng 國名guó nèi 國內guó nèi shēng chǎn zǒng zhí 國內生產總值guó nèi wài 國內外guó nèi xiàn 國內線guó nèi zhàn zhēng 國內戰爭guó pò jiā wáng 國破家亡guó qí 國旗guó qí 國棋guó qǐ 國企guó qíng 國情guó qìng rì 國慶日guó rén 國人guó ruò mín qióng 國弱民窮guó sè tiān xiāng 國色天香guó shī 國師guó shǐ 國史guó shì 國事guó shì 國勢guó shì fǎng wèn 國事訪問guó shì rì shuāi 國勢日衰guó shū 國書guó shù 國術guó tài mín ān 國泰民安guó tǐ 國體guó tǔ 國土guó tǔ ān quán 國土安全guó wài 國外guó wài nèi 國外內guó wài shì chǎng 國外市場guó wáng 國王guó wēi 國威guó wù 國務guó wù cì qīng 國務次卿guó wù qīng 國務卿guó wù wěi yuán 國務委員guó wù zhǎng guān 國務長官guó wù zǒng lǐ 國務總理guó xǐ 國璽guó xiǎo 國小guó xué 國學guó yàn 國宴guó yīn 國音guó yíng 國營guó yíng qǐ yè 國營企業guó yǒu 國有guó yǒu gōng sī 國有公司guó yǒu huà 國有化guó yǒu qǐ yè 國有企業guó yuè 國樂guó yùn 國運guó zàng 國葬guó zéi 國賊guó zhài 國債guó zhèng 國政guó zhōng 國中guó zhōng zhī guó 國中之國guó zì 國字guó zì liǎn 國字臉guó zú 國族guó zú 國足Hā lǐ fā Dì guó 哈里發帝國hǎi wān guó jiā 海灣國家hán guó 汗國Hán guó 韓國Hán guó Lián hé Tōng xùn shè 韓國聯合通訊社Hán guó pào cài 韓國泡菜Hán guó rén 韓國人Hán guó Yín háng 韓國銀行Hán guó yǔ 韓國語hé dà guó 核大國hé guó jiā 核國家Hé lán wáng guó 荷蘭王國hé zhòng guó 合眾國Hè tè hé Gōng guó 赫特河公國Hēi kè Dì guó 黑客帝國Hù guó jūn 護國軍Hù guó Yùn dòng 護國運動Hù guó zhàn 護國戰Hù guó Zhàn zhēng 護國戰爭huā qí guó 花旗國huáng qīn guó qī 皇親國戚huí guó 回國huì yuán guó 會員國huò guó yāng mín 禍國殃民Jī lǐ bā sī Gòng hé guó 基里巴斯共和國jì zhě wú guó jiè 記者無國界Jiā guó 加國Jiā guó 猳國jiàn guó 建國Jiǎng Jīng guó 蔣經國Jiǎng Wěi guó 蔣緯國Jié kè Gòng hé guó 捷克共和國Jīn guó hán 金國汗Jīn zhàng Hán guó 金帳汗國jīng jì shè huì jí wén huà quán lì guó jì gōng yuē 經濟社會及文化權利國際公約Jìng guó Shén shè 靖國神社jiù guó 救國jiù guó 舊國jǔ guó 舉國Jǔ guó 莒國jǔ guó shàng xià 舉國上下jūn guó zhǔ yì 軍國主義jūn shì hé dà guó 軍事核大國jūn zhǔ guó 君主國Kā lā Hán guó 喀拉汗國kāi guó 開國kāi guó gōng chén 開國功臣kāi guó yuán xūn 開國元勛kāi guó yuán xūn 開國元勳kē jiào xīng guó 科教興國Kē tè dí wǎ Gòng hé guó 科特迪瓦共和國Kè luó dì yà Gòng hé guó 克羅地亞共和國kuà guó 跨國kuà guó gōng sī 跨國公司kuà guó huà 跨國化Lā lǔ shī dì guó jiā zì rán bǎo hù qū 拉魯濕地國家自然保護區Lǐ xiǎng guó 理想國lì guó 立國lì guó lì mín 利國利民Lián bāng Dé guó 聯邦德國Lián hé guó 聯合國Lián hé guó Ān quán Lǐ shì huì 聯合國安全理事會Lián hé guó Dà huì 聯合國大會Lián hé guó Ér tóng Jī jīn huì 聯合國兒童基金會Lián hé guó Hǎi yáng fǎ Gōng yuē 聯合國海洋法公約Lián hé guó Huán jìng Guī huà shǔ 聯合國環境規劃署Lián hé guó Jiào Kē Wén Zǔ zhī 聯合國教科文組織Lián hé guó Kāi fā Jì huà shǔ 聯合國開發計劃署Lián hé guó Liáng nóng Zǔ zhī 聯合國糧農組織Lián hé guó Mì shū chù 聯合國秘書處Lián hé guó Nán mín Shì wù Gāo jí Zhuān yuán Bàn shì chù 聯合國難民事務高級專員辦事處Lián hé guó Qì hòu Biàn huà Kuàng jià Gōng yuē 聯合國氣候變化框架公約Lián hé guó xiàn zhāng 聯合國憲章Lián hé wáng guó 聯合王國liǎng gè zhōng guó 兩個中國liǎng guó 兩國liǎng guó guān xì 兩國關係liǎng guó xiāng zhēng , bù zhǎn lái shǐ 兩國相爭,不斬來使liǎng guó zhī jiān 兩國之間Liáo guó 寮國liè guó 列國lín guó 鄰國liú máng guó jiā 流氓國家Liú qiú guó 琉球國Liú qiú wáng guó 琉球王國Lǔ guó 魯國Lǔ guó rén 魯國人Luó mǎ Dì guó 羅馬帝國Mǎ guó 馬國Mǎ qí dùn Gòng hé guó 馬其頓共和國mài guó 賣國mài guó zéi 賣國賊mài guó zhǔ yì 賣國主義Mǎn zhōu guó 滿洲國màn yán quán guó 蔓延全國Máo zi guó 毛子國měi guó 美國Měi guó Cān yì yuàn 美國參議院Měi guó Cún tuō Píng zhèng 美國存託憑證Měi guó Dì zhì Diào chá jú 美國地質調查局Měi guó Dì zhì jú 美國地質局Měi guó Diàn huà Diàn bào Gōng sī 美國電話電報公司Měi guó Dú lì Zhàn zhēng 美國獨立戰爭Měi guó Guǎng bō Gōng sī 美國廣播公司Měi guó guó huī 美國國徽Měi guó Guó huì 美國國會Měi guó Guó jì Jí tuán 美國國際集團Měi guó Guó jiā Biāo zhǔn Xué huì 美國國家標準學會Měi guó Guó jiā Háng kōng Háng tiān jú 美國國家航空航天局Měi guó Guó jiā Háng tiān Háng kōng jú 美國國家航天航空局Měi guó Guó jiā Zhēn chá jú 美國國家偵察局Měi guó Guó wù yuàn 美國國務院Měi guó Hǎi àn Jǐng wèi duì 美國海岸警衛隊Měi guó Háng kōng 美國航空Měi guó Háng kōng Gōng sī 美國航空公司Měi guó Jiāo huì 美國交會Měi guó jūn rén 美國軍人Měi guó lǎo 美國佬Měi guó Lián bāng Chǔ bèi 美國聯邦儲備Měi guó Lián bāng Háng kōng jú 美國聯邦航空局Měi guó Lián hé Tōng xùn shè 美國聯合通訊社Měi guó Lián zhǔn 美國聯準Měi guó Néng yuán bù 美國能源部Měi guó Quán guó Guǎng bō Gōng sī 美國全國廣播公司Měi guó rén 美國人Měi guó rén mín 美國人民Měi guó Wǔ shí yī Qū 美國51區Měi guó Yǒu xiàn Xīn wén Wǎng 美國有線新聞網Měi guó Yǔ háng jú 美國宇航局Měi guó Yùn tōng 美國運通Měi guó Zài xiàn 美國在線Měi guó Zhèng quàn Jiāo yì Wěi yuán huì 美國證券交易委員會Měi guó Zhī Yīn 美國之音Měi guó Zhòng yì yuàn 美國眾議院Měi guó zī xùn jiāo huàn biāo zhǔn mǎ 美國資訊交換標準碼Měi guó Zuì gāo Fǎ yuàn 美國最高法院Měi lì jiān Hé zhòng guó 美利堅合眾國méng guó 盟國Měng gǔ guó 蒙古國Měng gǔ Rén mín Gòng hé guó 蒙古人民共和國Mèng jiā lā guó 孟加拉國Mèng jiā lā Rén mín Gòng hé guó 孟加拉人民共和國Mǐ guó 米國Mín guó 民國Mín guó tōng sú yǎn yì 民國通俗演義mín yòng hé guó jiā 民用核國家Nà bù lè sī wáng guó 那不勒斯王國Nà cuì Dé guó 納粹德國Nán zhào guó 南詔國nèi lù guó 內陸國Ní bó ěr Wáng guó 尼泊爾王國Níng guó 寧國Níng guó shì 寧國市Niǔ yuē Dì guó Dà shà 紐約帝國大廈pàn guó 叛國pàn guó zuì 叛國罪pín yóu guó 貧油國Pǔ tōng Gāo děng Xué xiào Zhāo shēng Quán guó Tǒng yī Kǎo shì 普通高等學校招生全國統一考試qī dà gōng yè guó jí tuán 七大工業國集團Qī guó Jí tuán 七國集團Qí guó 齊國qí jiā zhì guó 齊家治國Qǐ guó 杞國Qǐ guó yōu tiān 杞國憂天Qǐ guó zhī yōu 杞國之憂Qiān niǎo yuān guó jiā gōng mù 千鳥淵國家公墓Qiáng guó 強國qiè gōu zhě zhū , qiè guó zhě hóu 竊鉤者誅,竊國者侯qiè guó zhě hóu , qiè gōu zhě zhū 竊國者侯,竊鉤者誅Qín guó 秦國qín jiǎn jiàn guó 勤儉建國qīng chéng qīng guó 傾城傾國qīng guó qīng chéng 傾國傾城qióng guó 窮國qiú zhǎng guó 酋長國qù guó 去國qù guó wài 去國外quán guó 全國Quán guó Dà huì dǎng 全國大會黨quán guó dài biǎo dà huì 全國代表大會quán guó gè dì 全國各地Quán guó Mín zhǔ lián méng 全國民主聯盟Quán guó Rén Dà 全國人大Quán guó Rén Dà Cháng Wěi huì 全國人大常委會Quán guó Rén Dà huì yì 全國人大會議Quán guó Rén mín Dài biǎo Dà huì 全國人民代表大會Quán guó Rén mín Dài biǎo Dà huì Cháng wù Wěi yuán huì 全國人民代表大會常務委員會quán guó xìng 全國性Quán guó Yùn dòng huì 全國運動會Quán guó Zhòng diǎn Wén wù Bǎo hù Dān wèi 全國重點文物保護單位Rì běn guó zhì 日本國誌Sà lā sēn Dì guó 薩拉森帝國Sān guó 三國Sān guó shǐ jì 三國史記Sān guó Yǎn yì 三國演義Sān guó zhì 三國志Sān zì Àì guó Jiào huì 三自愛國教會sàng quán rǔ guó 喪權辱國Shā huáng É guó 沙皇俄國shān dòng diān fù guó jiā zhèng quán 煽動顛覆國家政權shān dòng diān fù guó jiā zuì 煽動顛覆國家罪Shàng hǎi Wài guó yǔ Dà xué 上海外國語大學Shén shèng Luó mǎ Dì guó 神聖羅馬帝國shén zhì guó 神治國shēng suǒ guó 聲索國Shí guó Chūn qiū 十國春秋Shí liù guó 十六國Shí liù guó Chūn qiū 十六國春秋Shí yóu Shū chū guó Zǔ zhī 石油輸出國組織shì jiè qiáng guó 世界強國shì xí jūn zhǔ guó 世襲君主國Shū lè guó 疏勒國shǔ guó 屬國Shǔ guó 蜀國shuāng chóng guó jí 雙重國籍Sī luò wén ní yà Gòng hé guó 斯洛文尼亞共和國sī móu pàn guó 私謀叛國Sì chuān Wài guó yǔ Dà xué 四川外國語大學sì guó 嗣國Sì guó 四國sì guó quǎn 四國犬Sū wéi āi É guó 蘇維埃俄國Sū wéi āi Shè huì zhǔ yì Gòng hé guó Lián méng 蘇維埃社會主義共和國聯盟suǒ guó 鎖國tā guó 他國Tài guó 泰國Tài píng Tiān guó 太平天國Tiān fǔ zhī guó 天府之國tiān guó 天國Tiān jīn Wài guó yǔ Dà xué 天津外國語大學Tiān lóng guó 天龍國tiān xiāng guó sè 天香國色tóng méng guó 同盟國wài guó 外國wài guó gōng sī 外國公司wài guó huà 外國話wài guó lǚ yóu zhě 外國旅遊者wài guó méi tǐ 外國媒體wài guó rén 外國人wài guó rén jū zhù zhèng míng 外國人居住證明wài guó tóu zī zhě 外國投資者wài guó yǔ 外國語wài guó zī běn 外國資本wàn guó 萬國wàn guó bó lǎn huì 萬國博覽會Wàn guó gōng 萬國宮wàn guó mǎ 萬國碼Wàn guó yóu lián 萬國郵聯Wàn guó Yóu zhèng Lián méng 萬國郵政聯盟wáng guó 亡國wáng guó 王國Wáng guó Jù huì suǒ 王國聚會所wáng guó lǔ 亡國虜wáng guó miè zhǒng 亡國滅種Wēi mǎ Gòng hé guó 威瑪共和國Wěi zhāng guó 尾張國Wèi guó 衛國Wèi guó 魏國Wén lái Dá lǔ sà lán guó 文萊達魯薩蘭國wǒ guó 我國Wū sūn guó 烏孫國Wú Bāng guó 吳邦國Wú guó 吳國wú guó jiè 無國界Wú guó jiè Jì zhě 無國界記者Wú guó jiè Yī shēng 無國界醫生Wǔ dài Shí guó 五代十國Wǔ hú Shí liù guó 五胡十六國wǔ sì ài guó yùn dòng 五四愛國運動wù wàng guó chǐ 勿忘國恥Xī ān Wài guó yǔ Dà xué 西安外國語大學xiǎng guó 享國xiàng guó 相國xié yuē guó 協約國xīn xīng jīng jì guó jiā 新興經濟國家Xīng guó 興國Xīng guó xiàn 興國縣xùn guó 殉國Yān guó 燕國yī fǎ zhì guó 依法治國yī gè Zhōng guó zhèng cè 一個中國政策yī guó liǎng zhì 一國兩制Yī sī lán guó 伊斯蘭國yǐ shēn bào guó 以身報國yǐ shēn xǔ guó 以身許國yì guó 異國yì guó qíng diào 異國情調yì guó tā xiāng 異國他鄉yīng guó 英國Yīng guó Diàn xùn Gōng sī 英國電訊公司Yīng guó Gōng chéng Jì shù Xué huì 英國工程技術學會Yīng guó guǎn 英國管Yīng guó Guǎng bō Diàn tái 英國廣播電台Yīng guó Guǎng bō Gōng sī 英國廣播公司Yīng guó Huáng jiā Xué huì 英國皇家學會Yīng guó rén 英國人Yīng guó shí yóu 英國石油Yīng guó shí yóu gōng sī 英國石油公司Yīng guó Wén huà Xié huì 英國文化協會Yīng lián hé wáng guó 英聯合王國Yóu tài fù guó zhǔ yì 猶太復國主義Yóu tài fù guó zhǔ yì zhě 猶太復國主義者yǒu hé guó jiā 有核國家yuán chǎn guó 原產國Yuè guó 越國zhài quán guó 債權國Zhàn guó 戰國Zhàn guó cè 戰國策zhàn guó mò 戰國末zhàn guó mò nián 戰國末年zhàn guó qī xióng 戰國七雄Zhàn guó Shí dài 戰國時代Zhèng guó qú 鄭國渠zhì dà guó ruò pēng xiǎo xiān 治大國若烹小鮮zhì guó 治國zhì guó lǐ zhèng 治國理政Zhōng Fēi Gòng hé guó 中非共和國zhōng guó 中國Zhōng guó Bǎo xiǎn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 中國保險監督管理委員會Zhōng guó Běi fāng Gōng yè Gōng sī 中國北方工業公司Zhōng guó cài 中國菜Zhōng guó cān guǎn zhèng hòu qún 中國餐館症候群Zhōng guó Cán jí rén Lián hé huì 中國殘疾人聯合會Zhōng guó Cán Lián 中國殘聯Zhōng guó chǎn 中國產Zhōng guó Cháng chéng Gōng yè Gōng sī 中國長城工業公司Zhōng guó chéng 中國城Zhōng guó Chuán bó Gōng yè Jí tuán 中國船舶工業集團Zhōng guó Chuán bó Mào yì Gōng sī 中國船舶貿易公司Zhōng guó Chuán bó Zhòng gōng Jí tuán Gōng sī 中國船舶重工集團公司Zhōng guó Chuán méi Dà xué 中國傳媒大學Zhōng guó Dà Bǎi kē Quán shū Chū bǎn shè 中國大百科全書出版社Zhōng guó dà róng yuán 中國大蠑螈Zhōng guó Dì qiú Wù lǐ Xué huì 中國地球物理學會Zhōng guó dì zhèn jú 中國地震局Zhōng guó dì zhèn tái 中國地震台Zhōng guó Dì zhì Dà xué 中國地質大學Zhōng guó Dì zhì Diào chá jú 中國地質調查局Zhōng guó Diàn shì Gōng sī 中國電視公司Zhōng guó Diàn xìn 中國電信Zhōng guó dōng fāng háng kōng 中國東方航空Zhōng guó Fǎ xué huì 中國法學會Zhōng guó Gōng chéng yuàn 中國工程院Zhōng guó Gōng shāng Yín háng 中國工商銀行Zhōng guó Gòng chǎn dǎng 中國共產黨Zhōng guó Gòng chǎn dǎng Zhōng yāng Wěi yuán huì 中國共產黨中央委員會Zhōng guó Gòng chǎn dǎng Zhōng yāng Wěi yuán huì Xuān chuán bù 中國共產黨中央委員會宣傳部Zhōng guó Gòng chǎn zhǔ yì Qīng nián tuán 中國共產主義青年團Zhōng guó Guāng dà Yín háng 中國光大銀行Zhōng guó Guǎng bō Gōng sī 中國廣播公司Zhōng guó Guó fáng Kē jì Xìn xī Zhōng xīn 中國國防科技信息中心Zhōng guó Guó jì Guǎng bō Diàn tái 中國國際廣播電台Zhōng guó Guó jì Háng kōng Gōng sī 中國國際航空公司Zhōng guó Guó jì Mào yì Cù jìn Wěi yuán huì 中國國際貿易促進委員會Zhōng guó Guó jì Xìn tuō Tóu zī gōng sī 中國國際信托投資公司Zhōng guó Guó jiā Bó wù guǎn 中國國家博物館Zhōng guó Guó jiā dì zhèn jú 中國國家地震局Zhōng guó Guó jiā Háng tiān jú 中國國家航天局Zhōng guó Guó jiā Huán bǎo jú 中國國家環保局Zhōng guó Guó jiā Huán jìng Bǎo hù Zǒng jú 中國國家環境保護總局Zhōng guó Guó jiā Yuán zǐ néng Jī gòu 中國國家原子能機構Zhōng guó Guó mín dǎng Gé mìng Wěi yuán huì 中國國民黨革命委員會Zhōng guó Hǎi 中國海Zhōng guó hǎi shì jú 中國海事局Zhōng guó Hǎi yáng Shí yóu Zǒng gōng sī 中國海洋石油總公司Zhōng guó Háng hǎi rì 中國航海日Zhōng guó Háng kōng Gōng yè Gōng sī 中國航空工業公司Zhōng guó Háng kōng Yùn shū Xié huì 中國航空運輸協會Zhōng guó Háng tiān Gōng yè Gōng sī 中國航天工業公司Zhōng guó Hǎo Shēng yīn 中國好聲音Zhōng guó Hé néng Zǒng gōng sī 中國核能總公司Zhōng guó hóng 中國紅Zhōng guó huà 中國化Zhōng guó huà 中國畫Zhōng guó huà 中國話Zhōng guó Jiàn shè Yín háng 中國建設銀行Zhōng guó Jiāo tōng Jiàn shè 中國交通建設Zhōng guó Jiāo tōng Yùn shū Xié huì 中國交通運輸協會Zhōng guó Jiào yù hé Kē yán Jì suàn jī Wǎng 中國教育和科研計算機網Zhōng guó Jiào yù Wǎng 中國教育網Zhōng guó Jìn chū kǒu Yín háng 中國進出口銀行Zhōng guó Jīng mì Jī xiè Jìn Chū kǒu Gōng sī 中國精密機械進出口公司Zhōng guó Jīng yíng Bào 中國經營報Zhōng guó Kē xué yuàn 中國科學院Zhōng guó Lì shǐ Bó wù guǎn 中國歷史博物館Zhōng guó Lián hé Háng kōng 中國聯合航空Zhōng guó Lián tōng 中國聯通Zhōng guó lín wā 中國林蛙Zhōng guó Měi shù guǎn 中國美術館zhōng guó mín yòng háng kōng jú 中國民用航空局Zhōng guó Mín zhǔ Cù jìn huì 中國民主促進會Zhōng guó Mín zhǔ Jiàn guó huì 中國民主建國會Zhōng guó Mín zhǔ Tóng méng 中國民主同盟Zhōng guó Niǎo lèi Xué huì 中國鳥類學會Zhōng guó Nóng yè Yín háng 中國農業銀行Zhōng guó Qì xiàng jú 中國氣象局Zhōng guó Qīng nián Bào 中國青年報Zhōng guó rén 中國人Zhōng guó rén dà 中國人大Zhōng guó Rén mín Dà xué 中國人民大學Zhōng guó Rén mín Duì wài Yǒu hǎo Xié huì 中國人民對外友好協會Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn 中國人民解放軍Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Hǎi jūn 中國人民解放軍海軍Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Kōng jūn 中國人民解放軍空軍Zhōng guó Rén mín Wǔ zhuāng Jǐng chá Bù duì 中國人民武裝警察部隊Zhōng guó Rén mín Yín háng 中國人民銀行Zhōng guó Rén mín Zhèng zhì Xié shāng Huì yì 中國人民政治協商會議Zhōng guó rén mín zhì yuàn jūn 中國人民志願軍Zhōng guó Rén quán Mín yùn Xìn xī Zhōng xīn 中國人權民運信息中心Zhōng guó Rén quán Zǔ zhī 中國人權組織Zhōng guó Rì bào 中國日報Zhōng guó Shǎo nián Xiān fēng duì 中國少年先鋒隊Zhōng guó Shè huì Kē xué yuàn 中國社會科學院Zhōng guó shèng yú dìng lǐ 中國剩餘定理Zhōng guó Shí bào 中國時報Zhōng guó Shí huà 中國石化Zhōng guó Shí yóu hé Huà xué Gōng yè Xié huì 中國石油和化學工業協會Zhōng guó Shí yóu Huà gōng Gǔ fèn Yǒu xiàn Gōng sī 中國石油化工股份有限公司Zhōng guó Shí yóu Tiān rán qì Jí tuán Gōng sī 中國石油天然氣集團公司Zhōng guó shì 中國式Zhōng guó tè sè shè huì zhǔ yì 中國特色社會主義Zhōng guó Tiān zhǔ jiào Àì guó huì 中國天主教愛國會Zhōng guó tōng 中國通Zhōng guó Tóng méng huì 中國同盟會Zhōng guó wén lián 中國文聯Zhōng guó Wén xué Yì shù jiè Lián hé huì 中國文學藝術界聯合會Zhōng guó wú xiàn diàn pín pǔ guǎn lǐ hé jiān cè 中國無線電頻譜管理和監測Zhōng guó xī běi biān chuí 中國西北邊陲Zhōng guó Xiāo fèi zhě Xié huì 中國消費者協會Zhōng guó Xiǎo shuō Shǐ lüè 中國小說史略Zhōng guó Xīn mín dǎng 中國新民黨Zhōng guó Xīn wén shè 中國新聞社Zhōng guó Xīn wén Wǎng 中國新聞網Zhōng guó Yī sī lán jiào Xié huì 中國伊斯蘭教協會Zhōng guó Yí dòng Tōng xìn 中國移動通信Zhōng guó Yín háng 中國銀行Zhōng guó Yín háng yè Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 中國銀行業監督管理委員會Zhōng guó Yín lián 中國銀聯Zhōng guó Yóu yì jī Yóu lè yuán Xié huì 中國遊藝機遊樂園協會Zhōng guó Yóu zhèng 中國郵政Zhōng guó Zhèng fǎ Dà xué 中國政法大學Zhōng guó Zhèng jiàn huì 中國證監會Zhōng guó zhèng quàn bào 中國證券報Zhōng guó Zhèng quàn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 中國證券監督管理委員會Zhōng guó Zhì gōng dǎng 中國致公黨Zhōng guó zhì zào 中國製造Zhōng guó zhōng xīn zhǔ yì 中國中心主義Zhōng guó Zhōng yāng Diàn shì tái 中國中央電視台Zhōng guó Zuǒ yì Zuò jiā Lián méng 中國左翼作家聯盟Zhōng guó Zuò jiā Xié huì 中國作家協會Zhōng guó Zuò Xié 中國作協Zhōng huá Mín guó 中華民國Zhōng huá Quán guó Fù nǚ Lián hé huì 中華全國婦女聯合會Zhōng huá Quán guó Tǐ yù Zǒng huì 中華全國體育總會Zhōng huá Quán guó Zǒng gōng huì 中華全國總工會Zhōng huá Rén mín Gòng hé guó 中華人民共和國Zhōng huá Sū wéi āi Gòng hé guó 中華蘇維埃共和國zhōng jūn ài guó 忠君愛國zhōng lì guó 中立國zhōu yóu liè guó 周遊列國Zhóu xīn guó 軸心國zhū hóu guó 諸侯國zhǔ bàn guó 主辦國zhǔ quán guó jiā 主權國家zhǔ xí guó 主席國zhuī xún xiàn dài Zhōng guó 追尋現代中國zì yóu wáng guó 自由王國zì yóu Zhōng guó 自由中國zōng zhǔ guó 宗主國zǔ guó 祖國Zǔ guó guāng fù huì 祖國光復會Zǔ guó Hé píng Tǒng yī Wěi yuán huì 祖國和平統一委員會zuì huì guó 最惠國zuì huì guó dài yù 最惠國待遇zuǒ gé bì guó jì 佐格比國際