Có 1 kết quả:

guó wù wěi yuán ㄍㄨㄛˊ ㄨˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

member of State Council (in China)