Có 1 kết quả:

Guó tǔ Zī yuán bù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ministry of Land and Resources (MLR), formed in 1998