Có 1 kết quả:

Guó jiā Fā zhǎn hé Gǎi gé Wěi yuán huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

PRC National Development and Reform Commission (NDRC), formed in 2003