Có 1 kết quả:

Guó jiā Fā zhǎn Jì huà Wěi yuán huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

PRC State Development and Planning Committee, set up 1998 to replace State Planning Committee 國家計劃委員會|国家计划委员会, replaced in 2003 by National Development and Reform Commission 國家發展和改革委員會|国家发展和改革委员会