Có 1 kết quả:

Guó jiā Diàn lì Jiān guǎn Wěi yuán huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

State Electricity Regulatory Commission (PRC)