Có 1 kết quả:

guó zú ㄍㄨㄛˊ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) people of a country
(2) nation