Có 1 kết quả:

wéi hù jié gòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

building envelope