Có 1 kết quả:

tú xiàng

1/1

tú xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) image
(2) picture
(3) graphic