Có 1 kết quả:

tú xiàng chǔ lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

image processing