Có 1 kết quả:

tú céng

1/1

tú céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

layer (imaging)