Có 1 kết quả:

tú xíng kǎ

1/1

tú xíng kǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

graphics card