Có 1 kết quả:

Tú xī zú

1/1

Tú xī zú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Tutsi, an ethnic group in Rwanda and Burundi