Có 1 kết quả:

Tú xī zú ㄊㄨˊ ㄒㄧ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tutsi, an ethnic group in Rwanda and Burundi