Có 1 kết quả:

Tú mén jiāng

1/1

Tú mén jiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 圖們江|图们江[Tu2 men2 jiang1]