Có 1 kết quả:

Tú mén jiāng ㄊㄨˊ ㄇㄣˊ ㄐㄧㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 圖們江|图们江[Tu2 men2 jiang1]