Có 1 kết quả:

tǔ dì lì yòng guī huà

1/1

Từ điển Trung-Anh

land use plan (official P.R.C. government term)