Có 1 kết quả:

tǔ gěng

1/1

tǔ gěng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

embankment or foothpath between paddy fields