Có 1 kết quả:

tǔ céng

1/1

tǔ céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) layer of soil
(2) ground level