Có 1 kết quả:

Tǔ zú ㄊㄨˇ ㄗㄨˊ

1/1

Tǔ zú ㄊㄨˇ ㄗㄨˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tu or White Mongol ethnic group of Qinghai